אני רוצה

חברות וארגונים מגיעים להישגים גבוהים יותר עם ״שמיים״

״שמיים״ מסייעת לבנות תרבות של ביצועים איכותיים באמצעות שיפור מתמיד

:בין הלקוחות שלנו

Shamaym's agile learning solution improves performance and builds a better company culture

Whether you are developing a new feature, need to increase customer satisfaction, shorten time-to-market, or just do better on your next project, our lessons learned-based solution is time-tested to improve key business metrics.

Why Shamaym?

Continuous improvement to match your growth rate

Your organization produces high quality learning and improves under time constraints of rapid change and scaling

Transparent company
culture

Our ‘safe learning zone’ allows workers to feel trusted productive, and valuable, so they can start learning and cooperating with quick results

Accountability across
the organization

Your people stop playing the ‘blame game’, taking personal responsibility for their improvement

Actionable insights
for immediate use

Machine Learning enables you to form clear insights based on past lessons - and use them to take effective action

Our story

Shamaym’s mission is to enable organizations to maximize their potential by creating a culture of high performance and continuous improvement. Our team has codified the high performance methodologies of the Israeli Air Force, and created a platform proven to accelerate results in an intense work environment – which is what high performing companies today need.