מדיניות פרטיות

"שמיים" עסק חברתי בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אנו") רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע של הגולשים ועל פרטיותם. השימוש באתר (להלן: "האתר"), כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות השארת פרטים ליצירת קשר עם החברה, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות הפרטיות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

מידע שאנו אוספים

 1. מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שתמסור כחלק מבקשתך ליצירת קשר עם החברה (כדוגמת שמך, שם החברה אותה אתה מייצג, דרכי התקשרות לרבות טלפון ודואר אלקטרוני); (ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר; (ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך שימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת הIP -, מכשיר נייד, מערכת ההפעלה ומיקום גאוגרפי (כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן יחד: "המידע"). המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע המנוהל על ידי החברה.

 2. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, והעברת המידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה. בכל עת תוכל לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת: [info@shamaym.co.il] ולבקש לעיין ו/או לתקן את המידע בנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי ללא מסירת הפרטים המופיעים בשדות יצירת הקשר, לא תוכל להשתמש בשירות המוצע באתר. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות.

 

כיצד אנו משתמשים במידע

 1. החברה, רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור במדיניות הפרטיות: (א)מתן שירות; (ב) צרכים מסחריים, ללא תשלום כל תמורה; (ג) מענה לשאלות, יצירת קשר; (ד) צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים; (ה) ניתוח מידע סטטיסטי (כאמור בסעיף 2.3 להלן) ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית (ו) שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר. (ז) יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים; (ח) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.

 2. החברה תהא רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד) לרבות דברי פרסומת. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכמתך לשליחת דברי דוא"ל ופרסומות. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דוא"ל אלו, הנך יכול להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בכל עת בעזרת הלינק הבא [info@shamaym.co.il].

 3. על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים ("נתונים סטטיסטיים"). נתונים סטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי לקוח, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות הלקוח. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics להלן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy

 4. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתה של החברה.

 

צדדים שלישיים​

 1. הנך מאשר כי ידוע לך שאנו עשויים להעביר את המידע שאנו אוספים, לספקי שירותים, שותפים עסקיים ולקבלני משנה ("צדדים שלישיים"), אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי: (1) לעזור לנו לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר; (2) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו; (3) לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר.

 2. אנו עשויים להשתמש ולשלוח מידע שאנו מקבלים לקבלני משנה הנמצאים במדינות שאינן מדינתך. כל קבלני המשנה שלנו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. עם זאת, ייתכן שרמת ההגנה על המידע אינה גבוהה בחלק מהמדינות כמו במקום מגוריך או עסקיך.

 3. אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו.

 4. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות צו שיפוטי. אנו נגלה מידע על פי כל דין. בנוסף, אנו נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה או עם צו בית משפט הדורשים מאתנו להסגיר את זהותו/ה או התנהגותו/ה של כל משתמש/ת הנחשד/ת בהתנהגות בלתי-חוקית.

Cookies

 1. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו. אנו משתמשים בהם לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר.

 

כיצד אנו מגנים על מידע

 1. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לכן, בעוד שאנו שואפים להשתמש בסטנדרטיים המסחריים המקובלים על מנת להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת.

 2. אנו נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש/ת בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש/ת לכתובת [info@shamaym.com]. מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.

 

שינויים

 1. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה באוגוסט 2017. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

הערות ושאלות

 1. אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [info@shamaym.com].